Her bliver Krarup Skoles historie skrevet ned i kronologiske rækkefølge. Men vi beder om din tålmodighed, da det kræver meget tid, før alle oplysninger, både i de offentlige arkiver og private samlinger, kan indsamles, bearbejdes, sorteres i tide og endelig indgå på hjemmesiden. Siden er under konstant udvikling. Ellers god læselyst!

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har yderligere oplysninger om skolens historie, eller hvis du har fundet fejl i historien. Vi ville være glade for at høre fra dig!

1691 – 1804 forhistorie

I 1691 blev der Krarups første skole oprettet af baron Frederik Trolle på Brahe Trolleborg, der lå på den østlige side af kirkebakken i Krarup. Men Trolles Skole holdt ikke længe. Allerede et halvt århundrede efter opførelsen var skolehuset forsømt og faldefærdigt. Desuden var den gamle skoleholder Michael Zeuthen nedslidt og affældig og kunne ikke længere udfylde sin funktion som lærer til forældrenes og børnenes tilfredshed. Så kom der også klager fra grevinde C.A. Bille Brahe på Egeskov gods, der havde jord i Krarup sogn, hvorfra bøndernes børn altså hørte til skolen.

Da baroniets jord af grev Johan Ludvig Reventlow strakte sig ind i Krarup sogn, havde han ansvar som skolepatron. Faktisk havde greven idealistiske planer om skolebyggeri i Krarup, men han døde desværre i 1801. Grevinde Sybilla Reventlow havde dog fuldstændig delt hans tanker og førte sådan mange og lange forhandlinger med grevinde Bille Brahe om, hvor meget Egeskov skulle bidrage med til en ny skole i Krarup. I sidste ende blev planerne godkendt af Fyens Stift, som sad med ved forhandlingsbordet. Desuden blev der skaffet en byggegrund lige vest for kirkebakken og tegningerne blev udarbejdet.

1805 – 1807

I begyndelsen af 1805 blev det første spadestik taget til opførelsen af skolebygningerne på vestre side af kirkebakken. I alt blev der opført tre bygninger med stråtag og gårdsplads ud mod hovedlandevejen. Hovedbygningen blev brugt som lærerbolig og skolestue. Sidebygningerne er bygget i bindingsværksstil, hvoraf den østlige sidebygning blev brugt som træskogang, bibliotek, kokslager og havde en vognport. Den vestlige sidebygning blev indrettet som vaskerum, stald og brændselsrum.

Mellem flere besværligheder i løbet af byggearbejdet blev hovedbygningen færdig til tækning med strå i slutningen af august. Dog blev stråtækningen forsinket pga. flaskehalse i levering af materialet, således at den nye skolebygning først stod klar i marts 1806. Derudover antages, at de store lindetræer, der endnu står mellem gårdspladsen og vejen blev plantet kort efter at bygningerne stod færdige. Den efter den tids forhold statelige trelængede skole blev officiel indviet den 20. november 1807.

Så begynde den første lærer, Enevold Christensen fra det nærliggende Bernstorffsminde Seminarium, den 1. maj 1806 med undervisningen i to klasser på skolen, efterfulgt af sin søn Peter Christensen i 1833.

1838

I år 1838 skete der små ændringer. For første gang blev der sat nye vinduer i og i skolestuen blev de gamle lange borde ombyttet med tomandsborde.

Læreren og kirkesangeren Peter Christensen døde som ganske ung. Under hans efterfølger T. Frederiksen, nummer 3 i embedet, voksede børnetallet så meget, at skoledirektionen vedtog at udvide skolen til fire klasser og at ansætte en lærer mere.

1870’erne

I 1870’erne blev hovedbygningen på den østlige ende udvidet med et ekstra skolestue (der indtil da var stakhaven) samt et andenlærerværelse. På denne måde blev der skabt mere plads til det stigende antal elever og en ekstra lærer. 1871 tilkaldes Johannes Beldring, som andenlærer, og 1873 afløste han T. Frederiksen som førstelærer. Få år efter blev førstelærerens lejlighed forlænget ved en tilbygning mod vest.

1884

1884 var Erik Dahl Hansen fra Ryslinge blevet tilkaldt som andenlærer i Krarup. I 1886 afløste han Johannes Beldring, der indtil da havde været kendt som en meget energisk og dygtig lærer, som førstelærer. Erik Dahl Hansen var en meget elskelig mand, stilfærdig og tilbageholdene. Han var den sidste kirkesanger, der samlede ind ved at gå med “kirkebøssen”. Dahl Hansen tog sin afsked 1916 og efterfulgtes af H.C. Frydendahl.

1900

Kort efter århundredeskiftet blev hovedbygningens stråtag erstattet af et tag af et lidt mere solidt og holdbart materiale, nemlig cementsten.

1916

Krarup Schule mit Lehrer H. C. Frydendahl 1921, H.C. Frydendahl.

I 1916 blev læreren H.C. Frydendahl med sin familie, sin hustru Dagmar og deres søn, forflyttet til Krarup fra Ejby på Vestfyn. Fra da af voksede hans børneflok til seks – en dreng og fem piger. H.C. Frydendahl var en meget samvittighedsfuld lærer, og meget interesseret i lokalhistorie. Så han tog mange fantastiske billeder og skrev artikler om bl.a. skolen og dens begivenheder. Derudover udgav han avisen “Fynsk Hjemstavn”, samt flere bøger, som nu betragtes som en vigtig lokalhistorisk arv. Men desværre nåede han ikke at skrive Krarup Sogns historie.

Du kan se de historiske billeder på gallerisiden.

1930

Den store ombygning i 1930 skabte mere plads ved at tilføje en imponerende tilbygning på forsiden af hovedhuset. Dermed fik huset en første sal med et soveværelse, tre værelser og et badeværelse. Derudover blev der indrettet en havestue i stueetagen, hvorfra en svungen trappe førte op til første sal. Ud over det blev der installeret centralvarme og rindende vand, samt træk-og-slip. Så de sanitære forhold på det tidspunkt blev luksus, men dog ikke for skolebørnene, der stadig havde de hidtidige dasser. Til gengæld blev der indlagt en vandhane i elevgangen. Andenlærerens værelse forsvandt, fordi der ikke længere var brug for det, da læreren Jens Jørgen Sørensen og hans familie flyttede til et nyt hus i Krarup.

I slutningen af året, den 13. december, blev der afholdt en stor indvielsesfest af den nyrestaurerede skole, som samtidigt var en jubilæumsfest, der mindede om, at skolen blev bygget for 125 år siden. I dagens anledning blev der sunget en dejlig sang, der var forfattet af H.C. Frydendahl (sangens tekst kan findes i Folks erindringshistorier på historiesiden).

1947

H.C. Frydendahl fik konstateret kræft i 1946 og efter et halvt års sygdom og gentagne operationer døde han i juli 1947. Ved siden af sit virke på skolen var han en landskendt folkemindeforsker. Frydendahl var en dygtig og respekteret lærer som satte sig dybe spor i sognet. Lærer Frydendahl afløstes af Jens Jørgen Sørensen, der siden 1923 havde været andenlærer ved skolen og udførte bl.a. et stort arbejde i Krarup Ungdomsforening, men hans virke blev kun kort, da han allerede året efter sin indkaldelse som førstelærer døde pludselig uden forudgående sygdom. Så fulgte Jens K. Jørgensen i årene 1949-1963 og var således skolens sidste førstelærer. Han boede med sin kone, Grethe ”Bitten” Jørgensen, og deres tre børn også i skolebygningen.

1964

I 1964 blev skolen lukket helt ned. Skolevæsenet forblev dog i Krarup, da der i 1963 blev bygget en ny skole ved gadekæret under navnet Reventlowskolen. Den blev taget i brug og indviet bl.a. af lensgrevinde Lucie Reventlow og frue fra Brahetrolleborg den 15. oktober 1964. Fra 2004 drives den nye skole som en friskole.

(årstallet mangler)

Huset var ejet af en arkitekt. (Flere oplysninger mangler)

… – 2005

Vagn Hansen ejede Krarup Skole. Han var organist i Brahetrolleborg og i Krarup Kirke 1993-2004.

2005 – 2007

I 2005 blev den private ejerskab overdraget til et lærerægtepar, hvis hobbyer var kunst (malerier) og musik.

2007 – 2019

Gamle Skole

Jakob og Stine Hangel boede med deres børn i den gamle Krarup Skole. Ægteparret drev både en butik og et tømrerværksted.

Fra 2019

I 2019 overgik Krarup Skole i vores eje. Vi, en lille familie på fire, ønsker at bevare og videregive den gamle skoles charme og historie. Derfor besluttede vi at oprette en Bed and Breakfast med forskellige arrangementer i løbet af året. Vi vil være meget glade for at byde dig velkommen!

Kilder:

Fynsk Hjemstavn. Maanedsskrift for den fynske øgruppe. Udgivet og ledet af H.C. Frydendahl. 3. Aargang. 12.Hæfte. December 1930.

Ræthinge-Posten, Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske Forening, 2006, 29. årgang, Krarup gamle skole af Karen Frydendahl.

Fortællinger om Krarup Sogn af Jens Kr. Jørgensen. Samlet mappe. Privatejet af Den Gamle Krarup Skole.

Krarup-Nøglen, juli-september 2014. H.C. Frydendahl værd at mindes – To skoledrenge fra årgang 1930 fortæller. Marianne Keinicke.

Krarup-Nøglen, oktober-december 2014. H.C. Frydendahl værd at mindes. Marianne Keinicke.

Krarup-Nøglen, januar-marts 2017. Den gamle og den nye skole. Marianne Keinicke.

Krarup-Nøglen, april-juni 2017. Den gamle og den nye skole. Marianne Keinicke.

Krarup-Nøglen, januar-marts 2019. Nyheder fra Krarup for 90 år siden. Marianne Keinicke.

Dansk organist og kantor-samfund. doks.dk