Da vi flyttede ind i den gamle Krarup Skole, følte vi det store potentiale i huset, som gav masser af plads til at gøre noget ud af det. Med nogle gode samtaler med folk om husets fortid som skole over en hyggelig kop kaffe, besluttede vi, at gøre den gamle skole mere tilgængelig og oprettede en lille Bed and Breakfast i sidebygningen med forskellige arrangementer i løbet af året. Vi ønskede ikke at skabe luksusværelser, men blot et hyggeligt sted at bo i den charmerende stil fra den gamle skole. Så vi kom i gang med det i 2020 og syntes, at det ville være meget interessant og spændende at folk kunne følge med i byggeprocessen fra begyndelsen af med et par billeder og lidt forklaring. Flere billeder kan ses i galleriet. God fornøjelse!

Vi prøvede at bygge så miljøvenligt og bæredygtigt som muligt. Det betød f.eks. at vi brugte lokale byggematerialer og foretrak at bygge med vores egne hænder frem for at bruge maskiner. Desuden planlagde vi at bygge i dagslys på alle tider af året for at drage fordel af det naturlige lys. Nogle af de møbler, vi selv byggede, er lavet af trærester. Alt dette var meget besværligt og tog meget tid, men det udviklede sig skridt for skridt med en god fornemmelse af at gå den rigtige vej.

2020, forår

I det tidlige forår 2020 begyndte vi at bygge kloak- og vandrørsystemet udenfor med hjælp fra vores fædre. Med deres værdifulde erfaringer kunne vi snakke om de forskellige måder at føre ledningerne på og skitsere dem på papir. Måling og beregning af dybde og fald af kloakrørene var en vigtig del af det.

Derefter gik vi i gang med det fysiske arbejde på gården, først med at tage de store og tunge sten ud af jorden og derefter med at grave renden til rørene med skovl og spade, ikke uden en masse sved på panden og ømme muskler dage efter, men det var alligevel en god workout. Overraskende nok dukkede der nogle gamle rørledninger op, som ikke var opført efter planen.

Vi stabiliserede sidevæggene af renden med træbjælker for at forhindre, at de styrtede sammen. Dernæst lagde vi rørene i sand, fyldte renden op og komprimerede jorden. Til sidst lagde vi stenene tilbage i jorden så godt vi kunne i det samme mønster.

Så kom vi i gang med at male væggene og loftet i de to gæsteværelser – skridt for skridt. Vi startede med at fjerne alt løst puds og maling, så reparerede vi huller og ujævnheder med spartelmasse, hvorefter det blev slebet jævnt og glat. Inden vi gik i gang med maling af væggene, dækkede vi kanterne af med malertape. Derudover beskyttede vi gulvet med en filtdug, der kunne flyttes rundt i takt med malerarbejdet. Vi havde ingen speciel maleteknik, men vi blev glade, da vi så det flotte resultat uden rulle- eller penselspor.

I mellemtiden spredte Covid19-virussen sig over hele verden, og den første lockdown ramte os. Usikre tider kom, prioriteterne skiftede og vores byggeprojekt blev foreløbig indstillet. Men nedlukningen gav os tid nok til at drøfte, om og hvordan vi skulle fortsætte med vores byggeprojekt.

2020, sommer

Drevet af nysgerrighed åbnede vi gulvet i det fremtidige fælleskøkken (dengang den gamle skolens træskogang) for at se, hvordan gulvets struktur så ud, og hvad der var blevet installeret nedenunder. Det var vigtigt at vide for at kunne planlægge husets kloaksystem. Og hvem ved, måske var der en skat at finde…

Så det skete faktisk, at vi stødte på smukke gamle, men velbevarede fliser i gulvet. For at bevare charmen af den gamle skole mere tydeligt, overvejer vi, at gøre de gamle fliser helt synlige igen.

Under senere udgravninger af jorden i gæstebadeværelset fandt vi også en gammel teske. Den overskydende jord fra udgravningen brugte vi som fyldmateriale til stenmuren ved siden af butikken.

2020/2021, vinter

I vinteren 2020/2021 fortsatte vi med byggearbejdet i det ene gæsteværelse og ændrede et vindue til en dør med adgang til haven. Da vinduet alligevel skulle have været udskiftet, fordi det kun var med enkeltrude, var det en god lejlighed for at gøre rummet lidt pænere. Så vi fjernede det gamle vindue, rev væggen helt ned til gulvet og satte den nye dør ind. På denne måde kunne vi øge mængden af naturligt lys i rummet og skabe en flot udsigt til haven. Nogle af de nedrevne mursten blev opbevaret med henblik på at genbruge dem til andre formål i løbet af byggeprojektet.

Vi har planer om at bygge en terrasse foran den nye havedør for at kompensere for højdeforskellen mellem dørtærsklen og jorden og dermed lette adgangen til haven.

Derudover genåbnede vi et gammelt vindueshul, der var skjult bag en skodde, i gæstebadeværelset. Efter at have afmonteret vindueskodden og det underliggende isoleringsmateriale, fjernede vi de sidste rester af materiale fra væggene. Den efterfølgende installation af det nye vindue gik hurtigere, end vi troede. Først fikserede vi den med monteringskiler, så den var korrekt justeret. Derefter fastgjorte vi vinduesrammen ind i væggen med passende skruer. Efter at vi havde fjernet kilerne, isolerede vi de tilsvarende steder med tætningsbånd. De resterende fuger mellem væg og ramme blev forseglet med silikone. Nu mangler vi bare at male lidt rundt om vinduet for at få det til at se pænt ud.

Den gamle skodde blev forresten omdannet til en bordplade til udendørs brug.

2021, forår og sommer

I foråret 2021 fjernede vi murstenene fra en mellemvæg for at skabe endnu mere lys i gæstebadeværelset. De gamle mursten blev beholdt for at blive genbrugt andre steder i byggeprocessen.

Desuden var det nødvendigt at udskifte dele af de gamle ormædte og forfaldne bjælker med nye bjælker i bindingsværket tæt på jorden. Forskellen kan tydeligt ses og bør bevares som et tegn på tidens gang. Den løse maling på de gamle bjælker blev slebet af, resten er bevaret og fortæller således husets historie.

For at adskille køkkenet og badeværelset monterede vi nye bjælker til en ny mellemvæg. Så vi kunne flytte indgangen til badeværelset til den nye væg med en gammel, men en velbevaret dør fra den gamle skole, som vi fandt på loftet i den anden sidebygning.

Nogle af murene var ustabile og måtte enten mures om, eller den gamle mørtel mellem murstenene måtte møjsommeligt brydes nogle få centimeter ud med hammer og mejsel og udskiftes, hvilket ikke skete uden at vi fik vabler på hænderne, selvom vi havde arbejdshandsker på.

For at mure de ustabile vægge om, genbrugte vi dels de gamle mursten, dels historiske mursten både fra det gamle mejeri og den nedrevne skorsten fra det gamle gartneri i Krarup. På den ene side, syntes vi bare, det er rart at forbinde den gamle skoles flair med datidens industri og vores genbrugspolitik på denne måde som en påmindelse. På den anden side var denne beslutning forbundet med hårdt arbejde, fordi alle murstenene skulle frigøres varsomt en efter en fra den gamle mørtel med hammer og mejsel, hvilket naturligvis ikke var muligt uden at få blå fingre, hvis hammeren ikke ramte det rigtige sted.

På denne måde blev der skabt smukke og unikke vægge i gæstebadeværelset i sommeren 2021.

2021, sensommer og efterår

I sensommeren byggede vi kloaksystemet indenfor. Det lyder nemt, men det var det ikke. I virkeligheden var det en udfordring, fordi murene blev bygget på store tunge sten, og det var svært at komme igennem med kloaksystemet. Efter mange overvejelser placerede vi rørsystemet på en sådan måde, at vi kun behøvede at grave en af de tunge sten helt ud og flytte den med vores samlede styrke. Vi lagde rørene i sand i en passende dybde og fald, fyldte renden op og komprimerede jorden.

Derefter fyldte vi gulvet med lag af selvblandet beton og isolering. Betonblandingen skulle indeholde et bestemt forhold mellem sand, cement og vand, som samtidig resulterede i en god arbejdsrytme i gennemførelsen. Så f. eks. sand, sand, sand, cement, vand – blandes og igen sand, sand, sand, cement, vand – blandes osv. Haha, jeg drømmer stadig om det om natten!

Den efterfølgende lægning af vandledningerne var spændende, fordi vi aldrig havde gjort det før. Derfor brugte vi mange timer på at søge information, læse om det og diskutere det, indtil vi var helt sikre på, at vi selv kunne lægge vandrørene.

For nem montering og lang holdbarhed har vi valgt alupex rør, der er forbundet med fittings. Vandledningerne ligger i gulvet i en overdækket kanal, så de er både let tilgængelige i tilfælde af en materiale- eller montagefejl og beskyttet mod skader. Det betyder også, at det udstrømmende vand ikke så let kan underminere fundamentet i tilfælde af et rørbrud.

Til sidst, da alle rørene endelig var på plads, lod vi vandet løbe igennem med krydsede fingre for at kontrollere, om de var tætte. Det var et godt tegn, da rørene klarede funktionsprøven, og der lød et stort jubelbrøl gennem huset.

2021/2022, vinter

Med hjælp fra de dygtige elektrikere kunne strømkablerne lægges, lyskontakterne og stikkontakterne monteres og belysningen installeret i loftet.

Da elektrikerne installerede stikkontakterne i væggen, skar de først nogle riller med en rillefræser i væggen, hvorigennem kablerne blev trukket. Der blev fræset et hul til indmuringsdåserne på de steder, hvor stikkontakterne skulle være. Efter at elektrikerne var færdige med deres arbejde, pudsede eller spartlede vi væggene.

Desuden installerede elektrikerne gulvvarmesystemet. Derefter kunne vi begynde at fylde de ujævne områder med selvnivellerende gulvspartel. Så var gulvet klar til lægning af fliserne.

Men før det lagde vi en række fliser ud for at finde ud af, hvordan det passer bedst med mindst spild. Vi smurte fliseklæb på bagsiden af fliserne og startede overfor døren, så vi nemt kunne arbejde os frem mod døren og ikke blokerede vores vej. To dage senere fugede vi fliserne med fugemasse diagonalt henover fugerne og vaskede den overskydende fugemasse af med vand og en svamp.

Vi testede naturligvis gulvvarmens funktionalitet barfodet, så snart vi kunne gå på fliserne, og da vi mærkede den behagelige varme under vores bare fødder, brød jublen endnu en gang ud.

Da vi var nødt til at åbne loftet på grund af nogle elkabler, der var uordentlige eller skjult i loftet, greb vi chancen at fjerne også den eksisterende isolering, som var blevet gennemtrængt af regnvand.

På det nyforberedte loft placerede vi loftslægterne i mål, der har samme højde som den planlagte ny isoleringstykkelse og skar isoleringsformstykkerne til med et lille overmål, så de kunne sidde i spænd mellem loftslægterne. Derefter påførte vi dampspærren på den varme side og hæftede den på plads med en trykluft hæftepistol. Vi satte kabelgennemføringer op, hvor strømudtagene i loftet skulle være. Til sidst monterede vi loftsbeklædningen og elektrikerne installerede LED-belysningen.

2022, forår

I foråret 2022 malede vi badeværelset og fælleskøkkenet, indrettede værelserne med møbler, som i overensstemmelse med vores miljøvenlige ånd for det meste er hjemmelavet af trærester (fx vaskeunderskabet, sengerammerne og reolerne) eller købt fra genbrugsbutikken. Sidst men ikke mindst gjorde vi værelserne grundigt rene og forberedte dem til indvielsen. Så er det sidste stykke arbejde gjort, og håber, at folk vil booke flittigt. Vi er klar til at modtage og byder gæster velkommen.

V i vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der deltog i indvielsen af vores Bed & Breakfast den 05.06.2022. Vi tilbragte hyggelige timer med masser af snak, kaffe og kage i den særlige atmosfære på den gamle Krarup Skole. Vi vil gerne sige tak for alle de mange flotte gaver vi modtog. Vi havde en fantastisk og solrig dag!

Særlige fremtidsplaner: Til sommer planlægger vi at tilføje en terrasse til haven ved gæsteværelset og til efteråret/vinteren vil vi gøre noget med lydisolering i værelset “skolestue”- Om et par år vil vi udskifte taget på hovedhuset med tagsten med integrerede solceller, så vi kan forsyne os selv med elektricitet og arbejde med huset på en endnu mere klimavenlig måde, herunder en ladestation til elbiler. Derudover ønsker vi at udvide sidebygningen på første sal for at skabe flere værelser til Bed and Breakfast, hvis forretningen bliver en succes, og vi kan generere tilstrækkeligt overskud.

En særlig tak for støtten til byggematerialerne til vores naboer Stine og Jens, det gamle gartneri og Helene hos det gamle mejeri. Vi takker firmaet Espe & Gestelev El-forretning ApS for installation af belysning, stikkontakter og gulvvarme. En varm tak går til vores fædre for deres gode tips og hjælpende hænder. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til Chris for hans hjælp med at skaffe byggematerialerne, de mange konstruktive samtaler og detaljerede tegninger.